Prawa do grafiki lub zdjęcia

Oświadczam, że posiadam wszelkie prawa do grafiki lub zdjęcia , o cechach utworu w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 ze zm.), które ma zostać nadrukowane na podkładce i z chwilą załadowania grafiki lub zdjęcia udzielam Spółce, bez odrębnego wynagrodzenia, niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z Utworów, o których mowa w ust.1 powyżej, na następującym polu eksploatacji – nadrukowanie grafiki lub zdjęcia na zamawianej przeze mnie podkładce